ĐIỀU KHOẢN RIÊNG TƯ

Quý khách sử dụng dịch vụ VinaTopup (nay gọi là dịch vụ), mặc nhiên chấp nhận nội dung của điều khoản này với những điều cụ thể dưới đây. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng dừng sử dụng dịch vụ.

Điều 1. Chúng tôi có toàn quyền chỉnh sửa một phần hoặc toàn bộ điều khoản này mà không cần thông báo trước với khách hàng.

Điều 2. Thu thập thông tin
Chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên quan tới thiết bị mà quý khách sử dụng để truy cập dịch vụ như: địa chỉ IP, loại trình duyệt, thông tin về máy tính, điện thoại, v.v. nhằm mục đích bảo mật và an toàn giao dịch.
Nếu quý khách có đăng ký sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp chính xác và trung thực những thông tin sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email, giấy tờ hợp pháp (Chứng minh nhân dân, giấy phép kinh doanh, ..)

Điều 3. Lưu trữ, sử dụng, bảo vệ thông tin
Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ của công ty. Mọi thông tin liên quan tới khách hàng và lịch sử giao dịch đều được bảo mật, được sử dụng những thông tin này nhằm: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng; xử lý khiếu nại, giải quyết sự cố; ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách "thỏa thuận người dùng"; gửi thông tin về chương trình khuyến mại, giới thiệu dịch vụ và các thông báo liên quan.

Điều 4. Đặt Cookies
Để thuận tiện cho quý khách hàng trong quá trình sử dụng, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin (gọi là Cookies) lên trình duyệt, máy tính. Chúng tôi sẽ mã hóa các file cookies để bảo mật, quý khách có thể cấm Cookies trên trình duyệt của mình, tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng dịch vụ của quý khách.

Điều 5. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba Mọi thông tin liên quan đến khách hàng và lịch sử giao dịch đều được chúng tôi xếp vào dạng tuyệt mật không chia sẻ cho bên thứ ba trừ các trường hợp sau: