CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

VinatTopup dịch vụ cung cấp các nội dung số có nhu cầu sử dụng cao trong cuộc sống hàng ngày như: mã thẻ cào điện thoại, cổng thanh toán trực tuyến .v.v. do Công ty Phát triển Dịch vụ Số (VINATOPUP Ltd.) phát triển và vận hành chính thức thông qua website www.vinatopup.com
Trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ VinaTopup (gọi chung là “dịch vụ”), quý khách vui lòng đọc kỹ bản “Chính sách bảo mật” của chúng tôi dưới đây. Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc tự nguyệt chấp nhận các chính sách bảo mật dưới đây của chúng tôi. Nếu quý khách không đồng ý với một trong những điều khoản dưới đây, đề nghị quý khách dừng việc sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi tôn trọng và cam kết luôn bảo mật thông tin của quý khách theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 1. Chỉnh sửa và cập nhật chính sách bảo mật
Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một phần hoặc toàn bộ chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước với quý khách hàng.

Điều 2. Thu thập thông tin
Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin liên quan tới quý khách hàng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tới quý khách hàng một cách thuận tiện, an toàn và tiện lợi. Các thông tin chúng tôi yêu cầu quý khách bao gồm các thông tin cá nhân và thông tin liên hệ như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email, giấy tờ hợp pháp (CMTND, GPKD, ..) v.v.; Các thông tin liên quan tới thiết bị đầu cuối của quý khách sử dụng để sử dụng dịch vụ: địa chỉ IP, loại thiết bị, các thông tin được lưu trên Cookie của quý khách.

Điều 3. Phạm vi sử dụng thông tin
Các thông tin do chúng tôi thu thập được từ khách hàng được sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ của chúng tôi tới quý khách một cách tốt nhất. Ngoài ra chúng tôi còn dùng thông tin này để chăm sóc khách hàng (thông báo lịch khuyến mại, quản cáo dịch vụ); nghiên cứu thị trường; thông kê. Các thông tin này sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba trừ các trường hợp sau: